fbpx

Tu możemy wpisać czym jest liga i dlaczego warto dołączyć!

Zdobądź tytuł najlepszej e-sportowej drużyny firmowej w Polsce!

REGULAMIN TURNIEJU CS:GO

Regulamin Turnieju Counter-Strike: Global Offensive w ramach E-Sportowej Ligi Firmowej v3.0

 

Przewidywany czas trwania Turnieju to 26.10.2020 r. – 11.12.2020 r. 

 

 1. Słownik pojęć
 2. Zasady ogólne
 3. Zapisy
 4. Rozgrywka
 5. Raportowanie wyników
 6. Nieuczciwa Gra
 7. Postanowienia końcowe

 

 

 1. SŁOWNIK POJĘĆ

 

 1. Turniej Counter-Strike: Global Offensive w ramach E-sportowej Ligi Firmowej  – rozgrywki o charakterze sportowo – edukacyjnym (zwane dalej Turniejem) odbywające się w formie meczy online w dniach 26.10.2020 r. – 11.12.2020 r..
 2. Slot – miejsce uprawniające do udziału w Turnieju.
 3. Ban – zablokowanie, np. mapy lub zablokowanie drużyny przed dalszym uczestnictwem w turnieju.
 4. Pick – wybór, np. mapy.
 5. Etap – dana część rozgrywki. Turniej podzielony jest na etapy: mecze weryfikacyjne, faza grupowa, play off.
 6. Play Off – rozgrywki następujące po wyłonieniu dwóch najlepszych drużyn z każdej grupy do momentu zakończenia ćwierćfinałów. 

 

 1. ZASADY OGÓLNE 

 

 1. W kwalifikacjach mogą brać udział tylko i wyłącznie drużyny, które zgłosiły swój udział organizatorowi Turnieju i dokonały opłaty wpisowej.
 2. W celu przystąpienia do procesu kwalifikacyjnego, należy zgłosić drużynę, używając specjalnie przygotowanego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.ligafirmowa.pl.
 3. Kwalifikacje są przeznaczone dla drużyn, które posiadają co najmniej 5 graczy lub funkcjonują w systemie 5+2.
 4. Obowiązuje system 5+2, gdzie drużyna może skorzystać z możliwości wprowadzenia dwóch zawodników rezerwowych.
 5. Zawodnik (również rezerwowy) nie może być równolegle zawodnikiem innej drużyny, nawet w przypadku gdy pierwotna drużyna odpadnie z turnieju.
 6. Zawodnik biorący udział w Turnieju nie może być i nigdy nie był uczestnikiem profesjonalnych rozgrywek Counter-Strike: Global Offensive.
 7. Profesjonalnym zawodnikiem CS:GO jest:
  1. Osoba, której oficjalny profil znajduje się na portalu: https://liquipedia.net/counterstrike/Main_Page
  2. Osoba, której oficjalny profil znajduje się na portalu: https://www.hltv.org
  3. Osoba, która ma (lub miała) kontrakt z organizacją e-sportową, jako zawodnik/gracz.
 8. Drużynę można zgłosić do dnia 16.10.2020 r., do godziny 16:59;
 9. Wszelkie zgłoszenia, które wpłyną po przekroczeniu wyznaczonego terminu, mogą nie być uwzględniane przez organizatora.
 10. Drużyna (tj. 5 zawodników) musi składać się z co najmniej 3 pracowników  firmy. Każdy przedsiębiorca jest zobligowany do przedstawienia potwierdzenia o zatrudnieniu danego zawodnika na skutek prośby organizatora (potwierdzeniem jest: kopia umowy, wyciąg z umowy lub oświadczenie przedsiębiorcy o zatrudnieniu). W każdym meczu udział musi brać co najmniej 3 pracowników z danej firmy.
 11. Opłaty za udział w Turnieju wynoszą odpowiednio:
  1. Pakiet bez koszulki w I. puli: 645 zł netto za drużynę,
  2. Pakiet bez koszulki w II. puli: 745 zł netto za drużynę,
  3. Pakiet z koszulką w I. puli: 895 zł netto za drużynę,
  4. Pakiet z koszulką w II. puli: 995 zł netto za drużynę.
 12. Zakup pakietu z koszulką skutkuje otrzymaniem pięciu koszulek dla zawodników. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych koszulek dla zawodników rezerwowych w cenie 50 zł netto/szt.
 13. Opłatę za udział w Turnieju należy uiścić nie później, niż przed upływem daty 16 października 2020 roku. Standardowy termin płatności od otrzymania faktury wynosi 7 dni.
 14. Niestandardowe terminy płatności faktur prosimy zgłaszać na etapie rejestracji.
 15. W tytule przelewu należy podać numer faktury, której dotyczy płatność.
 16. Osoba zgłaszająca drużynę jest jednocześnie właścicielem Slota i może nim dowolnie zarządzać.
 17. O poprawnej weryfikacji wpłaty będzie decydować data jej zaksięgowania.
 18. Opłata za udział w Turnieju pozostaje niezależną kwotą wpisową, która nie podlega zwrotowi.
 19. Drużyna, która uiści opłatę za udział po wyznaczonym terminie, nie będzie mogła brać udziału w Turnieju.
 20. Organizator przewidział maksymalnie 32 Sloty turniejowe.
 21. Udział w Turnieju wymaga od uczestników pełnoletności. 
 22. W celu poprawnej weryfikacji drużyny, należy wypełnić wszelkie wymagane dane w udostępnionym formularzu kwalifikacyjnym.
 23. Głównym założeniem każdego Etapu Turnieju jest uzyskanie przez zgłoszone drużyny możliwości wzięcia udziału w kolejnym Etapie Turnieju.
 24. Drużyny uprawnione do wzięcia udziału w kolejnym Etapie Turnieju, zostaną oficjalnie ogłoszone wraz z zakończeniem meczów z danego Etapu, nie dłużej, niż 48 godzin po zakończeniu ostatniego meczu kwalifikacyjnego.
 25. Czas, jaki zastrzega sobie organizator na podanie do wiadomości publicznej pełnej listy zakwalifikowanych drużyn, posłuży do wyjaśnienia nieścisłości zgłoszonych przez graczy, związanych z tokiem postępowania rozgrywek kwalifikacyjnych oraz rozwiązania ewentualnych konfliktów, które mogą powstać w trakcie ich trwania.
 26. Udział w dalszych Etapach Turnieju jest zupełnie dobrowolny dla zakwalifikowanej drużyny.
 27. Jeżeli drużyna zakwalifikowana nie wyrazi zgody na udział w dalszym Etapie rozgrywek ze względów niezależnych, powinna jak najszybciej poinformować o tym organizatora Turnieju.
 28. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 2 ust. 27, organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w dalszej części Turnieju drużyny, która uplasowała się na kolejnym miejscu swojej grupy kwalifikacyjnej.
 29. Organizator Turnieju nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z łączem internetowym poszczególnych zawodników biorących udział w kwalifikacjach, gdyż problemy te nie występują z winy organizatora.

 

 1. ZAPISY

 

 1. Zapisy udziału w Turnieju trwają od 21.08.2020 r. (piątek) do 16.10.2020 r. (piątek) do godziny 16:59.
 2. Wszelkie zgłoszenia, które wpłyną po przekroczeniu wyznaczonego terminu, będą zapisane na listę rezerwową.
 3. Każda firma może zgłosić więcej niż jedną drużynę.
 4. Zapisy do rozgrywek kwalifikacyjnych odbywać się będą za pomocą specjalnego formularza, dostępnego na stronie internetowej E-sportowej Ligi Firmowej na https://ligafirmowa.pl/.
 5. Przygotowany formularz online należy wypełnić i wysłać zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu.
 6. Każda drużyna biorąca udział w kwalifikacjach, musi posiadać co najmniej 5 graczy lub funkcjonować w systemie 5+2 (patrz pkt. 2 ust. 3 i 4).
 7. Obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów lub wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe w zgłoszonych nickach graczy, nazwach drużyn oraz używania zdjęć profilowych przez graczy, które zawierają wulgaryzmy lub przedstawiają obrazy powszechnie uznawane za obraźliwe lub zakazane przez polskie prawo.
 8. Ewentualnych zmian w zgłoszonym składzie można dokonać do dnia 19.10.2020 r. do godziny 23:59.

 

 1. ROZGRYWKA

 

 1. Mecze kwalifikacyjne będą się odbywać przy pomocy serwerów i oprogramowania dostarczonych przez administratorów turnieju (PETZOR Piotr Węgrzyn).
 2. Drabinka kwalifikacyjna oraz pokoje meczowe będą uzupełniane i obsługiwane przez administratora turnieju – PETZOR Piotr Węgrzyn.
 3. Adres IP serwera zostanie podany drużynom odpowiednio wcześniej przez administratora lub koordynatora rozgrywek.
 4. Mecze będą obsługiwane przez system eBot.
 5. Serwery, na których będą rozgrywane mecze kwalifikacyjne, działają w systemie 128 tick rate.
 6. Podczas całego okresu trwania rozgrywek trzeba grać pod takim samym nickiem, jaki został zgłoszony przez kapitana drużyny.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów w zgłoszonych nickach graczy.
 8. Ta sama zasada tyczy się również braku wulgaryzmów w nazwie zgłoszonej drużyny oraz pozostałych peryferiach związanych z rozgrywką (np. chat).
 9. Turniej składa się z trzech Etapów rozgrywek online.
 10. Pierwsze Etap Turnieju poprzedzony będzie weryfikacją zgłoszonych drużyn przez zewnętrznego eksperta, który zasugeruje podział zgłoszonych drużyn na 2 koszyki (serie) zbliżone pod kątem doświadczenia graczy. Celem takiej weryfikacji jest stworzenie koszyków drużyn na zbliżonym poziomie doświadczenia i umiejętności graczy.
 11. W pierwszym Etapie każda z drużyn rozgrywa mecz weryfikacyjny (Best Of 3) z losowo dobraną drużyną z koszyka, w którym się znalazła. Mecz weryfikacyjny służy potwierdzeniu, że udało się stworzyć koszyki drużyn o wyrównanym poziomie.
 12. Zatwierdzone przez organizatora koszyki tworzą dwie serie rozgrywek: Serię Full i Serię Force. Seria Full to drużyny o najwyższym poziomie doświadczenia i umiejętności w CS: GO, Seria Force to drużyny o niższym poziomie doświadczenia i umiejętności w CS: GO.
 13. W drugim Etapie rywalizacja odbywa się w ramach grup, poprzez rozgrywki „każdy z każdym” w formule Best Of 3. Grupy zostaną rozlosowane w ramach Serii (przy frekwencji 32 drużyn będzie to 8 grup po 4 drużyny: 4 grupy w Serii Full i 4 grupy w serii Force).
 14. Każdy Etap będzie podzielony proporcjonalnie do ilości zapisanych drużyn.
 15. W każdej grupie drużyny, w wyniku losowania, będą rywalizowały ze sobą na zasadzie fazy grupowej i rozpisanych spotkań – każdy z każdym.
 16. W drugim etapie organizator planuje wyłonić z każdej grupy po 2 najlepsze drużyny spośród 4, które dostaną szansę gry w dalszym etapie Play-Off.
 17. W etapie Play-Off drużyny, w wyniku losowania, będą rywalizowały ze sobą na zasadzie rozpisanych drzewek eliminacyjnych (osobne drzewko dla Serii Full i Serii Force); organizator planuje wyłonić kolejno półfinalistów oraz finalistów Serii Full i Serii Force.
 18. Serie Full i Force rywalizują niezależnie, aż do wyłonienia 3 najlepszych drużyn każdej serii.
 19. Zwycięska drużyna serii Full zostaje nagrodzona tytułem Mistrza Turnieju CS: GO w serii Full i zdobywa puchar mistrzowski Serii Full. Zwycięska drużyna Serii Force zostaje nagrodzona tytułem Mistrza Turnieju CS: GO w Serii Force i zdobywa puchar mistrzowski Serii Force.
 20. Całkowita ilość drużyn zakwalifikowanych do półfinałów nie może być większa niż 4 dla każdej z serii.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia wszelkich rozwiązań w kwestii regulacji ilości zakwalifikowanych drużyn w toku prowadzenia rozgrywek kwalifikacyjnych.
 22. Godzinę i dzień rozgrywania meczów kwalifikacyjnych ustala organizator, w oparciu o terminarz spotkań dla danego etapu.
 23. Jeżeli w wyznaczonym czasie na rozegranie spotkania mecz nie zostanie zakończony z powodu niemożności porozumienia się obu drużyn lub braku kontaktu z obu stron, mecz zostaje unieważniony, oddany walkowerem przez obie drużyny i nikt nie przechodzi dalej.
 24. Każda drużyna ma obowiązek rozegrać spotkanie w podanych przez organizatora terminach. Informacje godzinowe będą dostępne razem z terminarzem meczowym.
 25. Mecz pomiędzy ustalonymi drużynami, w porozumieniu z koordynatorem, może się rozpocząć wcześniej, ale nie później, niż wyznaczony termin, jeśli drużyny zgłoszą gotowość do odbycia spotkania.
 26. Godziny rozegrania poszczególnych meczów kwalifikacyjnych mogą się zmienić.
 27. Termin spotkań może zostać zmieniony jedynie przez organizatora/koordynatora, tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, zgłoszonych przez drużyny lub organizatora/koordynatora rozgrywek.
 28. Wszystkie ustalenia, których dokonano za pomocą innych procedur, niż wskazane w regulaminie, nie będą brane pod uwagę.
 29. Pula map podczas trwania rozgrywek kwalifikacyjnych jest definiowana przez Oficjalną pulę Map Turniejowych Counter Strike: Global Offensive stworzoną przez Valve Corporation aktualną z dniem rozpoczęcia pierwszego meczu turniejowego tj. 26.10.2020 r.
 30. Kapitanowie, za pośrednictwem pokoju meczowego (specjalnie utworzony Discord pod turniej online), wybierają mapy poprzez odrzucenie niepożądanych lokacji. Jako pierwsza odrzuca drużyna gospodarzy, znajdująca się po lewej stronie w pokoju meczowym.
 31. System odrzucania map w rozgrywkach BO3: ban, ban, pick, pick, ban, ban, random.
 32. Mecz jest rozgrywany do momentu, w którym jedna z drużyn osiągnie bilans 16 wygranych rund. W przypadku remisu (15:15), będzie rozegrana dogrywka MR3 (drużyna, która zdobędzie 4 rundy w dogrywce wygrywa).
 33. Dogrywka w systemie MR3 składa się z 6 rund (po 3 rundy na jedną stronę).
 34. O stronie, po której będzie walczyła wybrana drużyna (terroryści lub antyterroryści), decydować będzie runda nożowa, rozgrywana przed rozpoczęciem meczu.
 35. Każda z drużyn na początku dogrywki otrzymuje podstawę pieniężną w wysokości 10 000$.
 36. Pomiędzy pierwszą a drugą połową, drużyny mają prawo do 3 minut przerwy.
 37. Każda drużyna może skorzystać z dwóch pauz w ciągu jednej połowy (4 pauzy w ciągu jednego meczu), jednakże suma pauz nie może być dłuższa niż 10 minut.
 38. Podczas rozgrywania meczu na serwerze nie może znajdować się żaden obserwator (spectate) z wyjątkiem administratora, koordynatora, organizatora lub ewentualnie trenera drużyny i uprawnionego komentatora.
 39. Każda drużyna (wskutek przyczyn niezależnych) może się spóźnić do 15 minut od ustalonej godziny meczu.
 40. Mecz może rozpocząć się jedynie w pełnym składzie. Nie można rozpocząć meczu, gdy jednego lub więcej zawodników brakuje. W takiej sytuacji liczone jest 15 min spóźnienia na zasadach z ust. 39 pkt. 3.
 41. Dopuszczalne jest rozegranie meczu z zawodnikiem spoza zgłoszonego składu drużyny (5 zawodników + 2 trener/zawodnik rezerwowy). Dotyczy to jedynie sytuacji, kiedy taki fakt zostanie odpowiednio wcześniej zakomunikowany drużynie przeciwnej oraz administratorowi i koordynatorowi meczu, decyzję nt. akceptacji zmiany zawodnika podejmuje administrator rozgrywek.
 42. W przypadku, gdy zawodnik zostanie rozłączony z serwerem podczas trwania rundy nożowej, jak i pistoletowej, a nie doszło jeszcze do żadnego zabójstwa, rundy tę należy powtórzyć: Przykład 1. Gracz został rozłączony z serwerem podczas rundy nożowej przed pierwszym zabójstwem którejkolwiek z drużyn – rundę należy powtórzyć; Przykład 2. Gracz został rozłączony z serwerem podczas pierwszej rundy pistoletowej przed pierwszym zabójstwem którejkolwiek z drużyn – rundę należy powtórzyć, ale z pominięciem rundy nożowej.
 43. Jeżeli zawodnik zostanie rozłączony z serwerem w czasie meczu i nie jest w stanie dołączyć ponownie, można go zastąpić innym zawodnikiem rezerwowym.
 44. Zmiana zawodnika musi być zasygnalizowana drużynie przeciwnej oraz administratorowi i koordynatorowi meczu, który zatwierdzi zmianę zawodnika. W innych przypadkach gra w zastępstwie nie jest możliwa.
 45. Jeżeli drużyna nie posiada zawodnika rezerwowego, a mecz trwa dłużej niż 2 rundy, to tylko i wyłącznie od zainteresowanej drużyny zależy, czy chce kończyć rozgrywkę w 4 osoby.
 46. Każdy zawodnik biorący udział w meczu ma obowiązek nagrywania dem oraz ich przechowania przez 48 godziny po zakończeniu spotkania. Dema muszą być nazywane nickiem gracza oraz opatrzone datą rozegrania meczu. Aby rozpocząć nagrywanie dem należy w konsoli wpisać komendę “record xxx”, gdzie xxx to nazwa dema. Nie polecamy używania znaków specjalnych w nazwie.
 47. Mecze przerwane z powodów technicznych serwera, muszą być powtórzone w kolejnym wyznaczonym przez organizatora terminie.
 48. Jeżeli spotkanie zostało przerwane w trakcie trwania jego pierwszej połowy, mecz należy rozpocząć od stanu 0:0 z zachowaniem jedynie wyniku rundy nożowej (wyboru strony).
 49. W przypadku przerwania drugiej połowy rozgrywki, wznowienie rozpoczynamy od wyniku pierwszej części spotkania (po zmianie stron).
 50. Wszystkie nieprawidłowości związane z regulaminem należy udokumentować i zgłosić je przed rozpoczęciem meczu, jednocześnie wzywając koordynatora rozgrywek.
 51. Rozegranie meczu w przypadku świadomości nieprawidłowości w regulaminie, uważane jest za ich akceptację, a wszelkie wnioski zgłaszane po rozpoczęciu meczu nie będą brane pod uwagę.
 52. Obowiązuje kategoryczny zakaz używania jakichkolwiek niedozwolonych programów ułatwiających rozgrywkę, czyli tzw. “cheatów” (patrz pkt. 6 NIEUCZCIWA GRA).
 53. Każdy z uczestników musi mieć nieskazitelne konto – brak zarejestrowanego VAC Bana na platformie Steam oraz brak udokumentowanego zakazu gry na innych platformach. (patrz pkt. 6 NIEUCZCIWA GRA).
 54. Każda drużyna, która wyśle formularz zgłoszeniowy do kwalifikacji, oznajmia, że każdy członek zgłoszonej drużyny spełnia warunki zawarte regulaminie.
 55. Złamanie zapisu z ust. 52 pkt. 3 regulaminu skutkować będzie dyskwalifikacją drużyny z rozgrywek oraz przyznaniem wygranej walkowerem na rzecz drużyny przeciwnej. 
 56. Zakaz używania skinów/nakładek zmieniających wygląd postaci w CS: GO.

 

 1. RAPORTOWANIE WYNIKÓW

 

 1. Po zakończeniu rozgrywki, obie drużyny mają obowiązek udokumentować wynik spotkania.
 2. Każda drużyna ma obowiązek przesłania wszystkich wymaganych danych meczowych, zgodnie z instrukcją dostępną dla każdej z drużyn w pokoju meczowym. Ich brak jest usprawiedliwiony jedynie w sytuacji, gdy obie z drużyn potwierdzą wcześniej wynik spotkania.
 3. Na uzupełnienie wyników danego spotkania, administrator zastrzega sobie czas w wysokości 30 minut od zakończenia meczu.
 4. Jakiekolwiek konflikty w tym zakresie rozwiązuje koordynator kwalifikacji, w porozumieniu z administratorem serwera oraz kapitanami zainteresowanych drużyn.
 5. Po zaakceptowaniu wyniku (wpisaniu) i zamknięciu pokoju meczowego, jakiekolwiek obiekcje oraz odwoływanie się od werdyktu nie będzie możliwe.
 6. Wpisanie (zaakceptowanie) wyniku, wiążę się z jego akceptacją. Po tym fakcie zgłoszenie konfliktu jest możliwe, jednakże jakakolwiek przyczyna jego zgłoszenia nie będzie miała wpływu na wynik spotkania.

 

 1. NIEUCZCIWA GRA

 

 1. Kategorycznie zabrania się korzystania z błędów gry oraz programów trzecich, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na rozgrywkę.
 2. Zabronione jest granie na nielegalnych lub cudzych kontach STEAM. Osoby posiadające VAC Bana nie mogą uczestniczyć w turnieju (z gry Counter Strike: Global Offensive).
 3. Gracze przed rozpoczęciem meczu, na podstawie statusu serwera, powinni sprawdzić, czy zawodnicy drużyny przeciwnej, którzy będą brali udział w meczu, nie posiadają blokady VAC.
 4. W przypadku zarejestrowania nieprawidłowości z wiarygodnością graczy drużyny przeciwnej, należy wstrzymać się z rozegraniem meczu do czasu rozstrzygnięcia sprawy spornej.
 5. Osoba podejrzana o używanie niedozwolonych programów lub posiadająca zarejestrowaną blokadę VAC, zobowiązana jest do kontaktu z koordynatorem oraz wyjaśnienia sytuacji lub jej rozwiązania, w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu wpłynięcia zgłoszenia.
 6. W przypadku braku odzewu ze strony zainteresowanego zawodnika, po upływie wyznaczonego czasu drużyna zgłaszająca otrzymuje automatyczne zwycięstwo w całym meczu.
 7. Oszukiwanie podczas meczu oznacza usunięcie całej drużyny z kwalifikacji, bez możliwości kontynuacji rozgrywek.
 8. Drużyna, która uważa, że przeciwnicy oszukiwali podczas rozgrywki, ma prawo do zgłoszenia tego faktu maksymalnie w ciągu 15 minut od momentu zakończenia meczu, przed zatwierdzeniem wyniku spotkania.
 9. Zgłoszenie musi zawierać dokładne informacje, na temat zawodnika, który jest podejrzewany o oszukiwanie. Koordynator rozgrywek zastrzega sobie prawo do wymagania od obu drużyn dostarczenia przynajmniej 2 dem z meczu, które każdy zawodnik ma obowiązek rejestracji.
 10. Drużyna proszona o wysłanie dem ma 30 minut od czasu wpłynięcia zgłoszenia na ich dostarczenie. Linki lub pliki do dem należy przekazać administratorowi oraz koordynatorowi rozgrywek.
 11. Jeżeli drużyna wnioskująca, poproszona o dostarczenie dem w regulaminowym czasie tego nie uczyni, prośba rozpatrzenia konfliktu zostanie unieważniona przez koordynatora rozgrywek.
 12. Jeżeli drużyna oskarżona, poproszona o dostarczenie dem w regulaminowym czasie tego nie uczyni, zostaje przyznany walkower na rzecz drużyny wnioskującej;
 13. Po zaakceptowaniu wyniku i zamknięciu pokoju meczowego, jakiekolwiek obiekcje oraz odwoływanie się od werdyktu nie będzie możliwe.
 14. Drużyna zgłaszająca potencjalne oszustwo koordynatorowi lub administratorowi rozgrywek, ma 30 minut od zakończenia meczu na podanie: – w jakim momencie meczu nastąpiło domniemane oszustwo (runda/minuta w meczu); – jakiego rodzaju oszustwa dopuścił się gracz (wskazanie dokładnego opisu sytuacji).
 15. Gracze lub drużyny, które zostały przyłapane na oszustwie otrzymują dyskwalifikację na udział w turniejach i wydarzeniach organizowanych przez E-sportową Ligę Firmową.
 16. W przypadku problemów niezależnych, wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania i odtwarzania dem, koordynator rozgrywek zastrzega sobie prawo do decyzji o powtórzeniu lub unieważnieniu odbytego meczu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zapisanie drużyny do Turnieju Counter-Strike: Global Offensive w ramach E-Sportowej Ligi Firmowej v3.0, jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych postanowień regulaminu.
 2. Organizatorem turnieju E-sportowa Liga Firmowa v3.0 jest Compani Sp. z o.o..
 3. Koordynatorem rozgrywek jest PETZOR Piotr Węgrzyn.
 4. Jakiekolwiek pytania związane z kwalifikacjami można kierować za pośrednictwem wiadomości email kierowanych pod adres biuro@ligafirmowa.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w jego dowolnym punkcie.
 6. O wszelkich zmianach związanych z regulaminem rozgrywek kwalifikacyjnych, koordynator będzie informował zainteresowane drużyny.
 7. Wszelkie prawa do materiałów związanych z E-sportowa Liga Firmowa oraz samych kwalifikacji należą do organizatora.
 8. Streamowanie meczów turniejowych może się odbywać tylko i wyłącznie za wcześniejszym powiadomieniem organizatora oraz wydania przez niego zgody.
 9. Wszelkie nieścisłości oraz kwestie, które nie zostały zawarte w regulaminie, będą rozwiązywane tylko i wyłącznie za pośrednictwem kontaktu z koordynatorem rozgrywek.