Tu możemy wpisać czym jest liga i dlaczego warto dołączyć!

Zdobądź tytuł najlepszej e-sportowej drużyny firmowej w Polsce!

REGULAMIN TURNIEJU FIFA 20

Turniej odbywa się dnia 23.11.2019 r.

 

 1. Słownik pojęć
 2. Zasady ogólne
 3. Zapisy
 4. Rozgrywka
 5. Specyfika rozgrywek
 6. Nieuczciwa Gra
 7. Postanowienia końcowe

 

1. SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Turniej – rozgrywki o charakterze sportowo – edukacyjnym (zwane dalej E-sportowa Liga Firmowa);
 2. EA Sports – właściciel gry
 3. FIFA 20 – wersja gry
 4. Slot – miejsce w turnieju, które można zająć jako drużyna.
 5. Ban – zablokowanie, np. mapy.
 6. Pick – wybór, np. mapy.
 7. Etap – dana część rozgrywki, turniej podzielony jest na etapy (faza grupowa, play off).  
 8. Play-Off – rozgrywki następujące po wyłonieniu dwóch najlepszych drużyn z każdej grupy do momentu finałów.

2. ZASADY OGÓLNE

 1. W kwalifikacjach mogą brać udział tylko i wyłącznie drużyny, które zgłosiły swój udział organizatorowi Turnieju, dokonały opłaty wpisowej;
 2. W celu przystąpienia do procesu kwalifikacyjnego, należy zgłosić drużynę, używając specjalnie przygotowanego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.ligafirmowa.pl (patrz roz. 3, pkt. 2.);
 3. Obowiązuje system 2+1, gdzie drużyna może skorzystać z możliwości wprowadzenia zawodnika rezerwowego;
 4. Zawodnik (również rezerwowy) nie może być równolegle zawodnikiem innej drużyny, nawet w przypadku gdy pierwotna drużyna odpadnie z turnieju.
 5. Drużynę można zgłosić do dnia 22 listopada 2019 roku, do godziny 23:59;
 6. Wszelkie zgłoszenia, które wpłyną po przekroczeniu wyznaczonego terminu, nie będą uwzględniane przez organizatora;
 7. Drużyna (tj. 2 zawodników) musi składać się z 2 pracowników  firmy. Każdy przedsiębiorca jest zobligowany do przedstawienia potwierdzenia o zatrudnieniu danego zawodnika na wskutek prośby organizatora (potwierdzeniem jest: kopia umowy lub wyciąg z umowy lub oświadczenie przedsiębiorcy o zatrudnieniu). 
 8. Opłatę kwalifikacyjną w wysokości 198 zł, uprawniającą drużynę do wzięcia udziału w rozgrywkach kwalifikacyjnych, należy uiścić nie później, niż przed upływem daty 22 listopada 2019 roku, do godziny 23:59. Termin płatności od otrzymania faktury wynosi 7 dni;
 9. W tytule przelewu należy podać numer faktury, której dotyczy płatność.
 10. Osoba zgłaszająca drużynę jest jednocześnie właścicielem slota i może nim dowolnie zarządzać;
 11. O poprawnej weryfikacji wpłaty będzie decydować data jej zaksięgowania;
 12. Opłata kwalifikacyjna pozostaje niezależną kwotą wpisową, która nie podlega zwrotowi;
 13. Drużyna, która uiści opłatę kwalifikacyjną po wyznaczonym terminie, nie będzie mogła brać udziału w kwalifikacjach do dalszej części rozgrywek (zwanej dalej E-sportowa Liga Firmowa);
 14. Limit drużyn w jednej turze kwalifikacji jest ograniczony. Organizator przewidział 32 miejsca, które zostaną zapełnione w systemie turowym (patrz roz. 4, pkt. 9.);
 15. Udział w kwalifikacjach online wymaga od uczestników pełnoletności. 
 16. W celu poprawnej weryfikacji drużyny, należy wypełnić wszelkie wymagane dane w udostępnionym formularzu kwalifikacyjnym;
 17. Jeżeli drużyna zakwalifikowana nie wyrazi zgody na udział w dalszym etapie rozgrywek ze względów niezależnych, powinna jak najszybciej poinformować o tym organizatora Turnieju;
 18. W przypadku wystąpienia sytuacji z punktu 18, roz.2, organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w dalszej części rozgrywek (zwanym dalej E-sportowa Liga Firmowa) drużyny, która uplasowała się na drugim miejscu swojej grupy;

3. ZAPISY

 1. Zapisy do rozgrywek trwają od 01.08.2019 (poniedziałek) do dnia 22.11.2019 (niedziela) do godziny 23:59;
 2. Wszelkie zgłoszenia, które napłyną po przekroczeniu wyznaczonego terminu, nie będą uwzględniane przez organizatorów;
 3. Każda firma może zgłosić więcej niż jedną drużynę.
 4. Zapisy do rozgrywek kwalifikacyjnych odbywać się będą za pomocą specjalnego formularza, dostępnego na stronie internetowej E-sportowej Ligi Firmowej na https://ligafirmowa.pl/;
 5. Przygotowany formularz online należy wypełnić i wysłać zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu; 
 6. Obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów lub wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe w zgłoszonych nickach graczy, nazwach drużyn oraz używania zdjęć profilowych przez graczy, które zawierają wulgaryzmy lub przedstawiają obrazy powszechnie uznawane za obraźliwe lub zakazane przez polskie prawo; 
 7. Ewentualnych zmian w zgłoszonym składzie można dokonać do dnia 22.11.2019 do godziny 23:59;
 8. Cena 99zł to składowa dwóch pochodnych:
  a) 49 zł bilet upoważniający do korzystania z atrakcji podczas wydarzenia 23.11.,
  b) 50 zł wpisowe na turniej FIFA 20. 

4. ROZGRYWKA

 1. Mecze będą się odbywać na konsolach PlayStation 4;
 2. Drabinka pucharowa będą uzupełniane i obsługiwane przez administratora turnieju;
 3. Podczas całego okresu trwania rozgrywek trzeba grać pod takim samym nickiem, jaki został zgłoszony przez kapitana drużyny;
 4. Obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów w zgłoszonych nickach graczy;
 5. Ta sama zasada tyczy się również braku wulgaryzmów w nazwie zgłoszonej drużyny oraz pozostałych peryferiach związanych z rozgrywką;
 6. System kwalifikacyjny wiąże się z rozgrywaniem następujących po sobie meczów (BO1 w fazie grupowej, następnie w BO3) w formie rozgrywek pucharowych;
 7. Każda etap będzie podzielony proporcjonalnie do ilości zapisanych drużyn;
 8. W każdej grupie drużyny, w wyniku losowania, będą rywalizowały ze sobą na zasadzie fazy grupowej i rozpisanych spotkań – każdy z każdym;
 9. W pierwszym etapie organizator planuje wyłonić z każdej grupy po 2 najlepsze drużyny spośród 4, które dostaną szansę gry w dalszym etapie Play-Off. 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia wszelkich rozwiązań w kwestii regulacji ilości zakwalifikowanych drużyn w toku prowadzenia rozgrywek kwalifikacyjnych;
 11. Godziny rozgrywania meczów ustala organizator, w oparciu o terminarz spotkań dla danego etapu;
 12. Jeżeli w wyznaczonym czasie na rozegranie spotkania mecz nie zostanie zakończony z powodu niemożności porozumienia się obu drużyn lub braku kontaktu z obu stron, mecz zostaje unieważniony, oddany walkowerem przez obie drużyny i nikt nie przechodzi dalej;
 13. Każda drużyna ma obowiązek rozegrać spotkanie w podanych przez organizatora terminach. Informacje godzinowe będą dostępne razem z terminarzem meczowym;
 14. Mecz pomiędzy ustalonymi drużynami, w porozumieniu z koordynatorem, może się rozpocząć wcześniej, ale nie później, niż wyznaczony termin, jeśli drużyny zgłoszą gotowość do odbycia spotkania;
 15. Godziny rozegrania poszczególnych meczów kwalifikacyjnych mogą się zmienić;
 16. Termin spotkań może zostać zmieniony jedynie przez organizatora/koordynatora, tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, zgłoszonych przez drużyny lub organizatora/koordynatora rozgrywek;
 17. Wszystkie ustalenia, których dokonano za pomocą innych procedur, niż wskazane w regulaminie, nie będą brane pod uwagę;
 18. Czerwone kartki oraz kontuzje nie przechodzą na kolejny mecz i nie wykluczają z niego zawodnika.
 19. W przypadku przerwania meczu z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania gracza, gracz może zostać ukarany walkowerem. 
 20. Pauza jest możliwa tylko gdy:
 1. a) piłka jest poza boiskiem,
 2. b) gracz, który chce pauzy, wykonuje rzut wolny. 

  21. Gracz ma do wykorzystania dwie pauzy na mecz, każda może trwać maksymalnie dwie minuty.
  22. Wszystkie nieprawidłowości związane z regulaminem należy udokumentować i zgłosić je przed rozpoczęciem meczu, jednocześnie wzywając koordynatora rozgrywek;
  23. Rozegranie meczu w przypadku świadomości nieprawidłowości w regulaminie, uważane jest za ich akceptację, a wszelkie wnioski zgłaszane po rozpoczęciu meczu nie będą brane pod uwagę;
  24. Obowiązuje kategoryczny zakaz używania jakichkolwiek niedozwolonych programów ułatwiających rozgrywkę, czyli tzw. “cheatów”.
  25. Złamanie punktu 24, roz. 4. regulaminu skutkować będzie dyskwalifikacją drużyny z rozgrywek oraz przyznaniem wygranej walkowerem na rzecz drużyny przeciwnej; 

5. SPECYFIKA ROZGRYWEK

 1. W Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.
 1. a) Długość połowy: 6 minut
 2. b) Poziom trudności: Klasa światowa
 3. c) Szybkość gry: Normalna
 4. d) Kontuzje: Wył
 5. e) Spalone: Wł.
 6. d) Kartki: Wł.
 7. e) Zagrania ręką: Wył.
 8. f) Liczba zmian: 3
 9. d) Sterowanie: Dowolne
 10. e) Stadion: Dowolny
 11. g) Warunki pogodowe: własne
 12. h) Pora roku: Lato
 13. i) Pora dnia: 22:00
 14. j) Pogoda: Bezchmurnie
 15. k) Wzór murawy: Domyślnie
 16. m) Piłka: domyślnie
 17. n) Kamera: Współpraca
 18. o) Forma Live: Wyłączona
 19. p) Składy: OFFLINE (niezaktualizowane)
 1. Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski. Drużynami klubowymi i narodowymi.
 2. W przypadku rozładowania pada jednego z graczy gra musi zostać zatrzymana aż do rozwiązania problemu.
 3. Jeśli mecz zostanie zakończony z przyczyn losowych (np. awaria sprzętu), należy będzie rozegrać mecz od początku doprowadzając do wyniku oraz minuty, w trakcie której spotkanie zostało przerwane.
 4. Zabronione jest używanie drużyn nieistniejących w rzeczywistości takich jak: Klasyczna XI (World XI), MLS Allstar, Adidas All-Star.

6. NIEUCZCIWA GRA

 1. Kategorycznie zabrania się używania niestandardowych ustawień, korzystania z błędów gry oraz programów trzecich, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na rozgrywkę;
 2. Gracze lub drużyny, które zostały przyłapane na oszustwie otrzymują dyskwalifikację na udział w turniejach i wydarzeniach organizowanych przez E-sportową Ligę Firmową;

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zapisanie drużyny do turnieju FIFA20 E-sportowa Liga Firmowa, jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych postanowień regulaminu;
 2. Organizatorem turnieju jest Compani Sp. z o.o.;
 3. Jakiekolwiek pytania związane z kwalifikacjami można kierować za pośrednictwem wiadomości email kierowanych pod adres kontakt@ligafirmowa.pl;
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w jego dowolnym punkcie;
 5. O wszelkich zmianach związanych z regulaminem rozgrywek kwalifikacyjnych, koordynator będzie informował zainteresowane drużyny;
 6. Wszelkie prawa do materiałów związanych z E-sportowa Liga Firmowa oraz samych kwalifikacji należą do organizatora;
 7. Wszelkie nieścisłości oraz kwestie, które nie zostały zawarte w regulaminie, będą rozwiązywane tylko i wyłącznie za pośrednictwem kontaktu z koordynatorem rozgrywek;